Fortuna kałem sie tuczy


czwartek, 14 kwietnia 2016

Będzie dyrektor Teatru Nowego

Znacie imię i nazwisko? 


Urząd Miasta Łodzi ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Nowego. Zawarowano w nim m.in: posiadanie co najmniej 7-letniego stażu pracy zawodowej w sferze kultury, na rzecz:
podmiotu zajmującego się prowadzeniem działalności kulturalnej (...) lub organizatora instytucji kultury na stanowisku związanym z nadzorem nad instytucjami kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w przypadku świadczenia przez kandydata pracy na rzecz każdego z podmiotów określonych w lit. a i b, kryterium formalne zostanie uznane za spełnione po zsumowaniu okresów pracy w tych podmiotach; w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy na rzecz podmiotów określonych w lit. a i b, okres ten nie będzie jednak zsumowany; posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych; 
Kto te warunki spełnia - wszyscy wiemy… 
W treści ogłoszenia nie jest natomiast napisane, że kandydat powinien znać teatr...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz